Mae Eco Retreats yn cael ei redeg gan Michael a ChaNan Bonser.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

Treuliodd Michael ei flynyddoedd cynnar yn byw mewn ac yn gwneud tipis yng Nghymru ac yn Sbaen, a threuliodd ChaNan ei hieuenctid yn hyfforddi ar lefel uchaf y diwydiant lletygarwch yn Llundain. Mae’r profiad yma, wedi ei gyfuno gyda’n hangerdd dros yr amgylchedd, yn ein galluogi ni i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf, rhywbeth rydym yn falch iawn ohono.

Rydym yn cael ein cefnogi gan dîm ffantastig o lanhawyr, iachawyr, myfyrwyr a ffrindiau, a phob un ohonynt yn ymroi i egwyddorion effaith leiaf a ffordd gynaliadwy o fyw. Gyda’n gilydd rydym yn caru ein busnes a’r tir hyfryd sy’n lleoliad i Eco Retreats. Ein hamcan yw diogelu eich bod yn cael arhosiad bendigedig gan wybod y byddem ni’n gwneud ein gorau i gadw ein heffaith ar yr amgylchedd mor fach â phosib.

Mae Eco Retreats yn cynnig y cyfle i chi ddianc o fwrlwm y bywyd modern a mwynhau harddwch natur mewn lleoliad moethus a chyfforddus. Lle bynnag mae’n bosibl rydym yn defnyddio cynnyrch sydd mewn harmoni â’r amgylchedd, o’r tipis lleol i’r cynnyrch masnach deg ac organig sydd yn ein hamperau croeso.

Roeddem ni’n enillwyr yn yr adran Dewis Amgen yng Ngwobrau Twristiaeth Genedlaethol 2007 (yr unig flwyddyn roedd adran arbennig ar gyfer mentrau amgen!) ac fe’n gwobrwywyd gyda’r Safon Aur yng nghynllun Busnesau Twristiaeth Werdd.