Hafan

Mae Eco Retreats yn cynnig gwyliau dan ganfas mewn tipi neu iwrt – ffordd fendigedig o ddianc rhag pwysau bywyd.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15

Mae ein safle wedi ei leoli mewn dyffryn hardd yng nghalon ddofn Coedwig Dyfi, un o goedwigoedd mwyaf Prydain. Fan hyn fe ddowch o hyd i’r lle perffeithiaf i ymlacio a mwynhau heddwch naturiol y wlad, ymhell o’r byd a’i bethau.

Rydym wedi bod yn cynnig gwyliau ‘glampio’ ers 2004 (cyn bathu’r term!) ac mae gennym lawer o brofiad mewn darparu gwyliau heddychlon a seibiant hudolus ar eich cyfer chi.Mae pob un tipi a iwrt wedi ei leoli yn ei lain preifat ei hun, gyda digon o le rhwng pob un ar ein hanner can acer o gaeau, coedlannau, nentydd a dolau. Gwnewch y gorau o’r gofod o’ch amgylch – treuliwch eich amser yn ail gynefino â’ch hun a’ch teulu, naill ai’n mwynhau eich profiad ‘glampio’ gyda’r llwyth i gyd, gyda’ch cymar yn unig neu ar encilfa dawel i chi’ch hunain.

Rydym y cyfuno’r llawenydd o brofi’r byd naturiol gyda moethusrwydd y llety ardderchocaf, ac yntau wedi’i ddodrefnu gyda chariad a gofal. Mae pob dim fyddwch chi’n ei angen ar gyfer eich arhosiad wedi ei ddarparu ar eich cyfer yn eich tipi neu iwrt, gan gynnwys tân tu mewn a thu allan, rygiau croen dafad, ffabrigau rhamantus a gwely dwbl cyfforddus. Mae tolied a chawod breifat jest tu allan i’r drws.

Rydym sawl milltir o’r tai agosaf, felly nid ydym yn darparu trydan na pharth diwifr! Yn lle byddwch yn sicr o fwynhau’r llonydd hyfryd o dreulio ychydig o amser heb y teclynnau swnllyd hynny sy’n tueddu i lenwi’n bywydau; cewch gyfle i werthfawrogi’r nentydd a’r coedwigoedd, sŵn y tân gyda’r nos a chael cyfle i grwydro’n rhydd dros y bryniau.

Er mwyn helpu i chi ymlacio’n llawn rydym hefyd yn cynnig therapïau holistig. Fel rhan o’n cynnig llawn gallwch dderbyn sesiwn therapi ysgafn, fel arfer Reiki, a hefyd cymryd rhan mewn myfyrdod min nos.

Rydym yn angerddol yn ein hymroddiad i’r amgylchedd, yn benodol i’r tir lle rydym wedi ein sefydlu, ac rydym yn mawr obeithio gallwn roi’r cyfle i chi ailddarganfod hud natur.

Llawer o ddiolch i’n cyfaill, y cerddor Gwilym Morus, am gyfieithu’r tudalennau hyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.